Szolgáltatási szabályzat

A Szolgáltatási szabályzat a szolgáltatást felhasználó (továbbiakban:Megrendelő) és a szolgáltatás nyújtó személy (továbbiakban:Szolgáltató) között esetlegesen létrejövő kérdéses ügyekben ad iranymutatast. Ajánlom minden Megrendelőnek, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el a fejezetet. Felismervén az esetleges kockázatokat a felek közös együttműködéssel a kockázatok jelentős részét kizárhatják.

Falfelületek, burkolatok integritasát megszüntető beavatkozasok

 1. Barkácsolás során szükség lehet a korábbi falszerkezet megbontására, hogy a kívánt célt eléréséhessük. Ha fal mögött elhelyezett gépészeti, villamossagi szerelvények térképe ismeretlen, akkor a beavatkozás során ezek sérülhetnek. Ezermester munkák során professzionális falszkenner segítségével próbálom ezt a kockázatot kiiktatni, de ez teljes mértékben nem lehetséges. A beavatkozás során kellő elővigyázatosság alkalmazása ellenére bekovetkezett gépészeti- vagy, villamoshalozatban bekövetkezett kár helyreallitasanak a költsége Megrendelőt terheli. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a kár enyhítése, megszüntetése a lehető leghamarabb megtörténjen.
 2. Fali csempe és padlólap burkolatok furásánál, anyaghiba, vagy helytelen butkolas következtében csempe repedés következhet be. Az ilyen jellegű kockázatokert Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Gépészeti jellegű kockazatok

Szolgáltató az alábbi esetekben nem vallal felelősséget a keletkezett hibákert:

 1. Elzárócsapok állasváltoztatása következtében történő meghibásodások
 2. Szifonjavitas, tisztítás eseteten anyag, tömítés hiba miatti csere többlet költsége
 3. Javított bekötőcsövek javítást követő meghibasodasa,
 4. Zuhanytálca tömitesenél használatba vételt követő penészes felület, szivárgás újboli megjelenése,
 5. Falak, aljzat pontatlan kivitelezése miatt keletkező károk, Pl. Kád, zuhanykabinnal elhelyezési nehezsegek,
 6. Bekötőcsapok közelében fúrás okozta károk

Szolgáltató Felelőssége

 1. Szolgáltató felelőssége minden olyan meghibásodás, amely szolgáltató gondatlan kivitelezéseből adódóan keletkezett. Nem ide tartoznak:
  1. Anyagok öregedéséből következő hibák,
  2. Korábbi kivitelező szakszerűtlen kivitelezés folytán Szolgáltató beavatkozáskor felmerült hiba,
  3. Bármilyen jellegű Újonann beszerelt eszközök anyaghibájábol eredő meghibásodás eredményeként létrejött közvetett kár,
  4. Újonann beszerelt eszközök anyaghibájából eredő meghibásodás és annak következményei,
 2. Felelősség vállalás esetén kártalanítás mindig csak a hiba kijavitasara vonatkozik. Rendszerszintű felelősséget nem vállalok.
 3. Szolgáltató kiszállási időpont változtatása miatt Megrendelőnek keletkezett többlet költségét Szolgáltató nem vállalja,
 4. Szolgáltatóra nem harítható más vállalkozónak fizetett díjak semmilyen indokkal.

Szolgáltató és Megrendelő kapcsolata

 1. Kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet,
 2. Felek kommunikációja lényegretörő legyen,
 3. Szolgáltató csak egyértelműen meghatározott megbízást teljesít,
 4. A megbízás kiadása szóbeli kommunikációval történik
 5. Megrendelő felelős a megbízás érthető, egyértelmű továbbításában a Szolgáltató felé,
 6. A kommunikációs félreértés miatt téves kivitelezés esetén Megrendelő vállal felelősséget,
 7. Felek megállapodhatnak írásbeli kommunikációban is

Gépek, eszközök, módszerek

Szolgáltató saját eszközeivel végzi az ezermester tevékenységet. A munka elvégzéséhez alkalmazott megoldást a Szolgáltató határozza meg. Azonos végeredményt nyújtó megoldások esetén a gyorsabb és a költségmentesebb megoldást köteles Szolgáltató alkalmazni. Ha a munka elvégzésére több módszer áll rendelkezésre a módszerek azonban különböző megoldást eredményeznek a Szolgáltató minden esetben egyeztet Megrendelővel, hogy számára ezek közül melyik a megfelelő. A Szolgáltató tulajdonában lévő gépek és eszközök megóvásáért a munka végzés ideje alatt a Megrendelő is felelősséget vállal.

Munkakörnyezet

Megrendelő felelőssége, hogy munkavégzés során Szolgáltatónak munkára bocsátott környezet biztonsági előírásoknak megfelel. Ha a munkakörnyezet alacsony biztonsági szintje miatt Szolgáltatót testi, vagy anyagi kár éri Megrendelő felel érte. Szolgáltató felel az alkalmazott gépek, módszerek hasznalata során betartsa a munka védelmi előírásokat.

Minden egyéb kérdésben a felek törekednek a békés rendezésben. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.